Nomenclature 2
The explanations about the numbers that are used at Standard filter columns and Intra-day filter columns, which have not been explained at Section What the numbers tell 1 have been given below. The numbers that are not included in the explanations given under titles of “ What the numbers tell 1 and 2 ”, but appear on the examples taking place at the web site have been left later since they had been developed in a different way.
 
 


 
 
 
 
Column B5
B 5 is the latest version of Column B .This is very important for intraday traders because it indicates daily price range based on the opening price.
When Column 99 > 83 ( of course Column 84! has a number other than zero) :
if today’s Opening Price is not bigger than yesterday’s Closing Price , you see 2000 + daily price rise (%)
if today’s Opening Price is bigger than yesterday’s Closing Price but not bigger than yesterday’s highest Price , you see 3000 + daily price rise (%)
if today’s Opening Price is bigger than yesterday’s Closing Price and yesterday’s highest Price , you see 4000 + daily price rise (%)

 

When Column 99 < 83 ( of course Column 84! has zero values) : if today’s Opening Price is not bigger than yesterday’s Closing Price , you see 1000 + daily price rise (%) (intra day breakdown)

 
 

 
Column B4
B 4 is the previous version of Column B 5 .This is very important for intraday traders because it indicates daily price range based on the opening price.
When Column 99 > 83 ( of course Column 84! has a number other than zero) :
if today’s Opening Price is not bigger than yesterday’s Closing Price , you see 2000 + daily price rise (%)
if today’s Opening Price is bigger than yesterday’s Closing Price but not bigger than yesterday’s highest Price , you see 3000 + daily price rise (%)
if today’s Opening Price is bigger than yesterday’s Closing Price and yesterday’s highest Price , you see 4000 + daily price rise (%)

 

 
Column B3
 
B 3 is the previous version of Column B .The only change is: 1000 has been replaced with 4000 for easy descending sorting.
 

 
 
 

M3 Train:
It is a three-day momentum indicator for the last three days. It shows mainly the direction in which the price movements occur.
 
 
M2 Train:
If the first signal at column A occurs today, it takes value 3,
The momentum is upward, but if the first signal occurs earlier, it takes value 2.
If the momentum is downwards, it takes value 1.
Momentum measurement is based on the band of the daily price movement rather than the last value. For this reason, according to yesterday, those who climb up and down (even the ones who fall) may take the value of 2 as well as take the value of 1 instead of 2.

 
 
Both of the above indicators should be used as an aid to column 99. It can be used to decide whether the rise at the beginning of the session will be permanent or not, and some number combinations can give important signals about the direction of the next movement.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


High Open

When The Column B 3 > 999 (therewith, Column 84! > 0), it indicates the highest price or indicates the opening price of the period.
 

 
 

OPP HLC Column

OPP indicates where the open price is in the daily price band.
99 means open price is today’s highest value,
88 : Open price is bigger than today’s arithmetic mean {(high+low)/2}
70: Open price is today’s arithmetic mean
67: Open is below today’s arithmetic mean
66: Open price is the lowest one

HLC means High Low Close on OPP HLC Column

99: the Last price is the highest one today
88 : the Last price is bigger than today’s arithmetic mean {(high+low)/2}
70: the Last price is today’s arithmetic mean
67: the Last price is below today’s arithmetic mean
66: the Last price is the lowest one

HLC Train indicates HLC values for last six days.It shows the same value as the last digit in column HLC.The only difference is 70 = 2.
99 = 9
88 =8
70 =2
67 =7
67 =7
66=6

TXCCITS Column

It indicates Tx32 CCI TS (today’s trix3 +today’s trix2+yesterday’s trix2 + CCI today+ CCI yesterday+ Time Series Moving Averages today and yesterday.)

Tx32 has 3 numerals.First numeral indicates today’s trix3 .If trix3 is first time upward, you read 3 ,if trix3 is upward at least for two days (like today and yesterday) you read 2,if trix3 is downward you read 1.

Tx234567 indicates Trix values

If Trix2 is upward , you read 2
If Trix3 is upward but Trix2 is downward ,you read 3 …
If Trix7 is upward but Trix2 3 4 5 6 are downward ,you read 7 …
If Trix2… trix7 is downward, you read 1

TStrain indicates Time Series Moving Averages Train (Detail is on Nomenclature 1)

if Time Series Moving Averages is below zero line and
if it is downward you read 1
if it is upward you read 2
if Time Series Moving Averages is above zero line and
if it is downward you read 3
if it is upward you read 4
Tx3 L Column(Detail is on Nomenclature 1)

if Trix3 is just above zero line you read 4,
above zero line you read 5,
far above zero line you read 6;
if Trix3 is just below zero line you read 3,
below zero line you read 2,
far below zero line you read 1.
Upswstoc means for how many days swing and stochastik is Upward and whether Stochastik value is bigger than 75 or not
The first figure shows how many days of swing buy has been going on.
The second figure shows whether the stochastic value of today is above 75. If stochastic is greater than 75 but lower than 85, you will see the number 4, if it is greater than 85 you will see the number 5. If it is less than 75, then the zero figure is shown.

If you read 5402
It indicates : Swing is buy for five days (5)
Today’s Stochastik value is bigger than 75 (4)
Yesterday’s Stochastik value is NOT bigger than 75 (0)
Stochastik is Upward for two days (2).

 
49 numbers on the filter 49 means the instruments that are opening above the last two day’s highest price (So you can catch it easily at the beginning of trade session arranging numbers on Column 49 in descending order .) and whose current lowest price is above the yesterday’s highest price and whose final price is above the opening price.

By 48 filter, we show the instruments that the current opening price is equal to or above yesterday’s highest price and the latest price is above the opening price.

 

Please translate the english part into your own language before the turkish one.

 

Hangi sayı neyi ifade eder 1 ? bölümünde açıklanmayan Standard filtre sütunlarıyla Güniçi filtre sütunlarında kullanılan sayılarla ilgili açıklamalar aşağıdadır: Her iki “Hangi sayı neyi ifade eder” başlığı altında verilen açıklamalarda bulunmayan ancak sitedeki örneklerde görülen sayılar daha sonra farklı şekillerde geliştirildiklerinden terk edilmişlerdir.

 
 

 
 
B 5 Sütunu
B sütununun en son versiyonudur.Açılış fiyatıyla son fiyat arasındaki farkı gösterdiği için günlük işlem yapanlar için çok önemlidir.(Piyasalarda sadece dünkü kapanışa göre fiyat değişimi gösterme alışkanlığının olduğunu unutmayınız !).
99 sütunu 83 den yani 84! sütunu sıfırdan büyük olması halinde (ki bu durumda fiyat bozulması değil ama varsa kısmi gün içi fiyat çekilmesinden bahsederiz) :
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde değilse 2000 + günlük fiyat yükselişini,
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde ama en son fiyat dünkü en yüksek fiyatın üstünde değilse 3000 + günlük fiyat yükselişini ,
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde ve en son fiyat ise dünkü en yüksek fiyatın üstünde olması halinde 4000 + günlük fiyat yükselişini ,
görürsünüz.

99 sütunu 84 den küçük ( ki bu durumda 84! sütunu sıfır değerini gösterir) ve son fiyat açılış fiyatının altında değil ama bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatından yüksek değilse B 5 sütununda 1000 + günlük fiyat artışını (% olarak) görürsünüz.Daha açık ifadeyle 2000 li B 5 değerinin fiyat bozulmasına uğramış halidir.
Bu durum genellikle gün içi fiyat çözülmesinin çok muhtemel olduğunu gösterir.
 

 
B 4 Sütunu
B sütununun bir önceki versiyonudur.Açılış fiyatıyla son fiyat arasındaki farkı gösterdiği için günlük işlem yapanlar için çok önemlidir.(Piyasalarda sadece dünkü kapanışa göre fiyat değişimi gösterme alışkanlığının olduğunu unutmayınız !).
99 sütunu 83 den yani 84! sütunu sıfırdan büyük olması halinde (ki bu durumda fiyat bozulması değil ama varsa kısmi gün içi fiyat çekilmesinden bahsederiz) :
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde değilse 2000 + günlük fiyat yükselişini,
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde ama en son fiyat dünkü en yüksek fiyatın üstünde değilse 3000 + günlük fiyat yükselişini ,
Bugünün açılış fiyatı dünkü kapanış fiyatının üstünde ve en son fiyat ise dünkü en yüksek fiyatın üstünde olması halinde 4000 + günlük fiyat yükselişini ,
görürsünüz.

 
B3 Sütunu
B sütununun önceki versiyonlarındandır.

 
 

M3 Train:
Son dört güne ait üç günlük momentum göstergesidir.Fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak hangi yönde oluştuğunu gösterir.
 
 
 


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

M2 Train:
Son dört güne ait iki günlük momentum göstergesidir.Aynı zamanda ilk sinyali 3 rakamıyla gösterir.Momentum yukarı yönlü ama ilk sinyal daha önce oluşmuşsa 2 değerini , momentum aşağı yönlü ise 1 değerini alır.Momentum ölçümü olarak son değer değil günlük fiyat hareketinin bandını esas alır.Bu nedenle düne göre yukarı hareket yapıp alttan kapatanlar (hatta düşenler) 2 değerini alabileceği gibi,düne göre alttan açıp yükseliş gösterenler 2 yerine 1 değerini alabilir.
 
Yukarıdaki her iki göstergede 99 sütununa yardımcı olarak kullanılmalıdır.Özellikle seans başındaki yükselişlerin kalıcı olup olmayacağına karar vermede kullanılabileceği gibi bazı rakam kombinezonları bir sonraki hareketin yönü hakkında önemli işaretler verebilmektedir.

 

 
 

 

 

 

 

High Open

When The Column B 3 > 999 (therewith, Column 84! > 0 and Col 99 >83), it indicates the highest price or indicates the opening price v of the period.
 

 
 

 

OPP HLC Column

OPP indicates where the open price is in the daily price band.
99 means open price is today’s highest value,
88 : Open price is bigger than today’s arithmetic mean {(high+low)/2}
70: Open price is today’s arithmetic mean
67: Open is below today’s arithmetic mean
66: Open price is the lowest one

HLC means High Low Close on OPP HLC Column
99: the Last price is the highest one today
88 : the Last price is bigger than today’s arithmetic mean {(high+low)/2}
70: the Last price is today’s arithmetic mean
67: the Last price is below today’s arithmetic mean
66: the Last price is the lowest one

HLC Train indicates HLC values for last six days.It shows the same value as the last digit in column HLC.The only difference is 70 = 2.
99 = 9
88 =8
70 =2
67 =7
67 =7
66=6

TXCCITS Column

It indicates Tx32 CCI TS (today’s trix3 +today’s trix2+yesterday’s trix2 + CCI today+ CCI yesterday+ Time Series Moving Averages today and yesterday.)

Tx32 has 3 numerals.First numeral indicates today’s trix3 .If trix3 is first time upward, you read 3 ,if trix3 is upward at least for two days (today and yesterday) you read 2,if trix3 is downward you read 1.
Tstrain indicates Time Series Moving Averages Train for last five days(Detail is on Nomenclature 1)

if Time Series Moving Averages is below zero line and
if it is downward you read 1
if it is upward you read 2
if Time Series Moving Averages is above zero line and
if it is downward you read 3
if it is upward you read 4

Tx234567 indicates Trix values of last two .. six days

If Trix2 is upward , you read 2
If Trix3 is upward but Trix2 is downward ,you read 3 …
If Trix7 is upward but Trix2 3 4 5 6 are downward ,you read 7 …
If Trix2… trix7 is downward, you read 1

Tx3 L Column (Detail is on Nomenclature 1)

if Trix3 is just above zero line you read 4,
above zero line you read 5,
far above zero line you read 6;
if Trix3 is just below zero line you read 3,
below zero line you read 2,
far below zero line you read 1.

Upswstoc sütunu ne anlama gelir ?
Soldan itibaren;
İlk rakam swing Al ın kaç gündür devam ettiğini gösterir.
İkinci rakam, bugünkü Stochastik değerinin 75 nin üstünde olup olmadığını gösterir.Bugünkü stochastik 75 den büyükse 4 , 85 den büyükse 5 rakamını görürsünüz.Doğal olarak 75 den küçükse sıfır rakamı gözükür.
Üçüncü rakam , dünkü Stochastik değerinin 75 üstünde olup olmadığını gösterir.Dünkü stochastik 75 den büyükse 4 , 85 den büyükse 5 rakamını görürsünüz.Doğal olarak 75 den küçükse sıfır rakamı gözükür.
Dördüncü yani en sağdaki rakam ise Stochastik değerinin kaç gündür (en fazla 6 güne kadar)yukarı yönlü olduğunu gösterir.Aşağı yönlü olduğu durumlarda sıfır rakamını görürsünüz.
Örnek olarak:
Upswstoc sütunu = 5402 ise
5: 5 gündür Swing Al veriyor,
4: Bugün Stochastik 75 den büyük bir sayıdır,
0: Dün Stochastik 75 den küçük bir sayıdır,
2: Stochastik iki gündür yukarı yönlüdür, anlamına gelir.
 
 

49 sütunu
 

49 Filtresindeki 49 sayısını ,bir enstrümanın son iki günün en yüksek fiyatının üstünde açılış yapması ve günün en düşük fiyatının dünkü en yüksek fiyatın ,son fiyatın ise açılış fiyatının üstünde olması halinde görürsünüz.Sütunu , azalan değerler şeklinde sıralayarak piyasa açılışında kolayca tespit edebilirsiniz.
49 Filtresindeki 48 sayısı ise açılış fiyatının en az dünkü en yüksek fiyattan olması ve son fiyatın ise açılış fiyatının üstünde olması halinde gözükür.

 

Metastock Programını 1 aylık ücretle 3 ay kullanmak için satın al